วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

เครื่องพิมพ์ (Printer)

หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำให้หัวร่อมิได้ร่ำไห้มิออก บางคนเรียก
ตัวกินกระดาษ


โครงสร้างสำคัญของพรินเตอร์มีเพียง 3 ส่วน คือ
หนึ่ง ฝาครอบ
สอง ช่องป้อนกระดาษที่ติดขัดตลอดปี
สาม ไฟกะพริบสีแดงบอกว่าเครื่องพิมพ์ขัดข้องตลอดปีเช่นกัน


นิสัยเฉพาะของพรินเตอร์คือ ไม่ชอบพิมพ์สิ่งที่สั่งให้พิมพ์
แต่ดันชอบพิมพ์สิ่งที่เราไม่ได้สั่งให้พิมพ์ และดื้อด้าน
ไม่ยอมหยุดเมื่อเราสั่งให้มันหยุด


คู่มือการใช้เครื่อง (Reference Manual)


วัตถุหนา เหมาะที่จะใช้รองใต้จอมอนิเตอร์
เพื่อยกจอให้อยู่ระดับสายตา
ภาษาที่ใช้เขียนคู่มือ นิยมใช้ภาษาบาลีและขอม
จึงต้องศึกษาทางธรรมมากๆจะได้ไม่คลุ้มคลั่งเวลาอ่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น